אזור מודיעין

מודיעין - בית ספר חוט השני 

שעות

ימים

גילאים

פעילות

17:30-18:15

שני, חמישי

כיתות א׳ - ג׳

קרב מגע ילדים 

18:15-19:00

שני, חמישי

כיתות ד׳ - ו׳

קרב מגע ילדים

19:15-20:15

שני, חמישי

כיתות ז׳ - י׳

קרב מגע ילדים

20:15-21:30

שני, חמישי

מגיל 16

קרב מגע מבוגרים ובוגרים

מודיעין - בית ספר דורות 

שעות

ימים

גילאים

פעילות

17:30-18:15

ראשון, רביעי

כיתות א׳ - ג׳

קרב מגע ילדים 

18:15-19:00

ראשון, רביעי

כיתות ד׳ - ו׳

קרב מגע ילדים

20:30-21:30

רביעי

מגיל 12

קרב מגע בנות ונשים

ראש העין - בית ספר בגין

שעות

ימים

גילאים

פעילות

17:30-18:15

ראשון, שלישי

כיתות א׳ - ג׳

קרב מגע ילדים 

18:15-19:00

ראשון, שלישי

כיתות ד׳ - ו׳

קרב מגע ילדים

20:30-22:00

ראשון, שלישי

מגיל 16

קרב מגע מבוגרים ובוגרים 

המדריך: יהודה ון דר ולדן, 054-978-4781


Comments  

Be the first to write a comment

Leave a comment